Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website
Check our progress frequently. Prüfen Sie unsere Fortschritte regelmäßig. Consultez notre progression fréquemment. Komt u straks nog eens terug


Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Bezoek onze andere website:

Template documentation
and downloads

And another siteHet weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

13,0°C 15,0°C Wind from NENE@29,5 km/h - 1030,5hPa -0,2hPa 3,3ft 20km

14,6°C 14,9°C Wind from WW@18,4 km/h - 1029,9hPa -0,8hPa 0,7ft 20km

14,7°C 14,1°C Wind from NNENNE@7,6 km/h - 1030,9hPa -0,5hPa 1,0ft 50km

13,8°C - Wind from WNWWNW@31,7 km/h - 1027,4hPa -0,4hPa - 9km

12,4°C - Wind from WNWWNW@27,7 km/h - 1020,4hPa -0,1hPa - 4km

11,9°C - Wind from NNWNNW@24,1 km/h - 1029,8hPa -0,1hPa 7,9ft 9km

12,4°C - Wind from NNWNNW@14,8 km/h - 1030,0hPa -0,3hPa 6,6ft 20km

13,0°C - Wind from NWNW@33,5 km/h - 1022,7hPa +0,0hPa 7,2ft 9km

10,2°C - Wind from WNWWNW@27,7 km/h - -hPa - 5,9ft -

10,0°C - Wind from WNWWNW@29,5 km/h - 1020,6hPa -0,2hPa 6,6ft 9km

-°C - Wind from WNWWNW@27,7 km/h - 1020,9hPa -0,2hPa - 9km

12,9°C 14,4°C Wind from NN@27,7 km/h - 1032,5hPa -0,5hPa 2,0ft -

10,7°C - Wind from WNWWNW@37,1 km/h - 1025,9hPa -0,2hPa - -

10,9°C 10,5°C Wind from WW@37,1 km/h - 1023,3hPa - 7,5ft -

14,1°C 14,8°C Wind from EE@14,8 km/h - 1033,2hPa -1,0hPa 3,6ft -

11,3°C 11,2°C Wind from WSWWSW@38,9 km/h - 1027,0hPa -0,8hPa 11,2ft -

Sandettie Lightship at 20:00: Air:. 13,0°C, Water: 15,0°C, Wind: NE@29,5km/h, Baro: 1030,5hPa (-0,2), Waves: 3,3ft Greenwich Lightship at 20:00: Air:. 14,6°C, Water: 14,9°C, Wind: W@18,4km/h, Baro: 1029,9hPa (-0,8), Waves: 0,7ft Channel Lightship at 20:00: Air:. 14,7°C, Water: 14,1°C, Wind: NNE@7,6km/h, Baro: 1030,9hPa (-0,5), Waves: 1,0ft Anasuria AWS at 20:00: Air:. 13,8°C, Wind: WNW@31,7km/h, Baro: 1027,4hPa (-0,4), No recent reports. No recent reports. Brent No recent reports. North Sea at 20:00: Air:. 11,9°C, Wind: NNW@24,1km/h, Baro: 1029,8hPa (-0,1), Waves: 7,9ft Clipper AWS at 20:00: Air:. 12,4°C, Wind: NNW@14,8km/h, Baro: 1030,0hPa (-0,3), Waves: 6,6ft Beryl A AWS at 20:00: Air:. 13,0°C, Wind: NW@33,5km/h, Baro: 1022,7hPa (+0,0), Waves: 7,2ft Brent No recent reports. North Sea at 20:00: Air:. 10,0°C, Wind: WNW@29,5km/h, Baro: 1020,6hPa (-0,2), Waves: 6,6ft North Sea at 20:00: Wind: WNW@27,7km/h, Baro: 1020,9hPa (-0,2), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 20:00: Air:. 12,9°C, Water: 14,4°C, Wind: N@27,7km/h, Baro: 1032,5hPa (-0,5), Waves: 2,0ft North Sea at 20:00: Air:. 10,7°C, Wind: WNW@37,1km/h, Baro: 1025,9hPa (-0,2), No recent reports. K7 Buoy at 20:00: Air:. 10,9°C, Water: 10,5°C, Wind: W@37,1km/h, Baro: 1023,3hPa, Waves: 7,5ft No recent reports. K2 Buoy at 20:00: Air:. 14,1°C, Water: 14,8°C, Wind: E@14,8km/h, Baro: 1033,2hPa (-1,0), Waves: 3,6ft No recent reports. K5 Buoy at 20:00: Air:. 11,3°C, Water: 11,2°C, Wind: WSW@38,9km/h, Baro: 1027,0hPa (-0,8), Waves: 11,2ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 20:00 13,0 15,0 NE Wind from NE 29,5 1030,5 -0,2 3,3 20
62305 Greenwich Lightship 20:00 14,6 14,9 W Wind from W 18,4 1029,9 -0,8 0,7 20
62103 Channel Lightship 20:00 14,7 14,1 NNE Wind from NNE 7,6 1030,9 -0,5 1,0 50
62164 Anasuria AWS 20:00 13,8 - WNW Wind from WNW 31,7 1027,4 -0,4 - 9
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 20:00 12,4 - WNW Wind from WNW 27,7 1020,4 -0,1 - 4
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 20:00 11,9 - NNW Wind from NNW 24,1 1029,8 -0,1 7,9 9
62144 Clipper AWS 20:00 12,4 - NNW Wind from NNW 14,8 1030,0 -0,3 6,6 20
63110 Beryl A AWS 20:00 13,0 - NW Wind from NW 33,5 1022,7 +0,0 7,2 9
63113 Brent "A" AWS 20:00 10,2 - WNW Wind from WNW 27,7 - - 5,9 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 20:00 10,0 - WNW Wind from WNW 29,5 1020,6 -0,2 6,6 9
63117 North Sea 20:00 - - WNW Wind from WNW 27,7 1020,9 -0,2 - 9
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 20:00 12,9 14,4 N Wind from N 27,7 1032,5 -0,5 2,0 -
62114 North Sea 20:00 10,7 - WNW Wind from WNW 37,1 1025,9 -0,2 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 20:00 10,9 10,5 W Wind from W 37,1 1023,3 - 7,5 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 20:00 14,1 14,8 E Wind from E 14,8 1033,2 -1,0 3,6 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 20:00 11,3 11,2 WSW Wind from WSW 38,9 1027,0 -0,8 11,2 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2+

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
Asus WL -330N3G

Webleverancier
Wordpress

Davis VP2+

Meteobridge

Asus WL -330N3G

Wordpress